Wazektomia przed 30 rokiem życia

Ból po wazektomii – rzadko w przypadku metody z otwartym końcem

Ból po wazektomii.

Każdy pacjent po zabiegu wazektomii w ZdrOva może liczyć na opiekę po zabiegu. W przypadku wątpliwości czy dolegliwości udzielamy porady telefonicznie (bezpośredni kontakt z lekarzem) a w uzasadnionych przypadkach zapraszamy do stacjonarnego gabinetu. Jesteśmy dostępni, przyjmujemy w stałych miejscach – w Warszawie i w Katowicach.

Metoda OEFI (Open Ended Fascial Interposition) – charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością mierzoną odsetkiem konieczności poprawiania zabiegu po pierwszym badaniu nasienia. Wynosi on 0-0,5%. W Klinice ZdrOva odsetek ten wynosi mniej niż 0,06%. Za wysoką skuteczność odpowiada sposób zamknięcia odcinka nasieniowodu prowadzącego do członka.

Pacjent wykonujący w ZdrOva wazektomię ma gwarancję, że jeżeli blokada się nie uda, będzie miał wykonany powtórny zabieg bezpłatnie.

Czy może dojść do przypadkowej ciąży po udanej wazektomii? Tak. Występuje to licząc wszystkie (nawet stare znacznie mniej skutecznie metody) z częstością około 1: 1900 przypadków. W metodzie OEFI, która dopiero się upowszechnia nie można znaleźć danych statystycznych mimo wykonania kilkuset tysięcy zabiegów. Odsetek ten jest na pewno znacznie niższy.

Otwarty koniec – rzadziej ból po wazektomii

Metoda OEFI ma różnież znacznie niższy odsetek powikłań w postaci dolegliwości bólowych. Wynika to z faktu, że otwarty koniec nasieniowodu prowadzący z jądra umożliwia swobodne wyrzucanie ciągle produkowanych plemników poza osłonkę powrózka nasiennego. Dlatego w tej metodzie ryzyko wystąpienia bólu przewlekłego jest bardzo rzadkie.

Na marginesie warto wspomnieć, że przyczyną bólu przewlekłego jąder najczęściej są przebyte choroby infekcyjne (często weneryczne) oraz uraz mechaniczny jąder – wazektomia zajmuje 3 miejsce jako przyczyna bólu przewlekłego.unaczynienie-powrozka-nasiennego

Dlaczego metoda OEFI jest wciąż w Europie stosunkowo rzadko stosowana? Ponieważ jest dość trudna ze względu na gęste unaczynienie powrózka nasiennego. Dlatego wymaga dużej ostrożności i praktycznego szkolenia przez doświadczonych trenerów.

Co w przypadku bólu po wazektomii?

W naszym własnym materiale do tej pory nie zdarzył się jeszcze ani jeden przypadek przewlekłego bólu. Jeżeli jednak się zdarzy pacjent może liczyć na naszą pomoc, diagnostykę, leczenie czy skierowanie do odpowiednich ośrodków specjalistycznych, gdyby zaszła taka potrzeba.