Dr Robert Kulik - zajmuje się Wazektomią, Ginekologią i Andrologią

Dr Robert Kulik – zajmuje się Wazektomią, Ginekologią i Andrologią

Robert Kulik – Wazektomia – kto wykonuje zabieg

Nazywam się Robert Kulik, jestem lekarzem. Zajmuję się andrologią i ginekologią oraz wynikającymi z tych dziedzin problemami niepłodności oraz antykoncepcją zarówno u KOBIET jak i u MĘŻCZYZN.

Kolejną moja specjalnością jest wazektomia – męska odwracalna antykoncepcja. W roku 2018 uzyskałem certyfikat praktycznego przygotowania wykonywania zabiegu rewazektomii (wazowazostomii) czyli odwrócenia skutków wazektomii.

Pracuję w ZdrOva w Warszawie. Uczyłem się i uzyskałem certyfikat w zakresie wykonywania zabiegu tzw. „Wazektomii bez skalpela i bez igły” metodą Open Ended, Fascial Interposition” (No-scalpel/No needle Vasectomy) w Stanach Zjednoczonych, w Tampa na Florydzie. Metoda ta nazywana jest czasem kanadyjską lub metodą „dziurki od klucza” – ponieważ wykonuje się tylko jeden kilkumilimetrowy otworek.

Jestem członkiem  Międzynarodowego Konsorcjum do spraw Antykoncepcji Męskiej
International Consortium for Male Contraception = ICMC
a także
European Society of Contraception and Reproductive Health (ESC)

Od lat jestem także członkiem polskich towarzystw Ginekologicznego i Andrologicznego

Od 2013 roku jestem aktywnym członkiem medycznej rady naukowej Światowego Dnia Wazektomii World Vasectomy Day. Angażuję się nie tylko jako doradca ale także w zakresie wazektomii.

Dlaczego wazektomii uczyłem się za granicą?

Wazektomia w Polsce to  zabieg bardzo rzadko wykonywany, zaś w USA wykonuje się około pół miliona wazektomii rocznie (w 2012 roku 528 tysięcy). Podobnie dużo zabiegów wazektomii wykonuje się we wszystkich rozwiniętych krajach – szczególnie Wspólnoty Europejskiej, Kanadzie a także w Chinach, Indiach i w Afryce.

W 2012 roku Amerykańskie Towarzystwo Urologiczne opublikowało poważną pracę porównującą między innymi różne metody wazektomii bez skalpela. Grupa 85 badaczy przeanalizowała wszystkie dostępne publikacje naukowe od 1942  do 2011 roku. Przeanalizowano ponad 2000 wyników prac naukowych na temat wazektomii. Spośród tych 2000 wybrano 294 które spełniały wysokie kryteria tzw. Medycyny Opartej na Dowodach.

Czytając to opracowanie zdziwiło mnie jak wiele jest sposobów i modyfikacji wazektomii. W grupie tzw wazektomii bez skalpela odsetek niepowodzeń waha się od 0-0,5% do 8-13%! Podobnie z odsetkiem powikłań – tzw „ból przewlekły” występuje z różną częstością w zależności od metody! W przypadku starczych wariantów nawet do 30-90%! Ponieważ nie znalazłem nikogo ani w Polsce ani w Europie kto wykonywałby wazektomię metodą thermal cautery, open ended, fascial interposition (z otwartym końcem odcinka jądrowego nasieniowodu  wyprowadzonym poza pochewkę powrózka nasiennego) zdecydowałem się wyjechać do USA.

W 2013 roku zostałem przyjęty na praktyczny kurs w Tampa na Florydzie gdzie z powodzeniem ukończyłem szkolenie zdając praktyczny egzamin (9 samodzielnie wykonanych wazektomii u 9 obywateli USA). Uzyskałem certyfikat z rąk światowej sławy w dziedzinie wazektomii i rewazektomii – dr Douglasa Steina.

Od tego czasu wykonałem ponad 5000 wazektomii metodą thermal cautery-open ended-fascial interposition. 

Certyfikaty międzynarodowe w zakresie wazektomii i rewazektomii

Certyfikat ukończenia praktycznego szkolenia oraz samodzielnego wykonania (hands on) wazektomii u pacjentów amerykańskich w obecności szkolącego (tzw. egzamin kompetencji)

Dr Robert Kulik, wazektomia - certyfikat No Scalpel Vasectomy metodą thermal cautery, open ended, fascial interposition. Tampa, Floryda, USA, 2013 rok.

Dr Robert Kulik certyfikat No Scalpel Vasectomy metodą thermal cautery, open ended, fascial interposition. Tampa, Floryda, USA, 2013 rok.

Rewazektomia – odtworzenie ciągłości nasieniowodów (wazowazostomia) po wcześniejszej wazektomii.

W styczniu 2018 roku, w tym samym ośrodku zostałem przyjęty na praktyczny kurs rewazektomii. W kwietniu 2019 ukończyłem kolejny praktyczny kurs wazo-wazostomii.

W tampa na Florydzie w USA wykonuje się zabieg połączenia przeciętych wcześniej końców nasieniowodów metodą mikroinwazyjną w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie zabiegowym a nie na sali operacyjnej) w znieczuleniu miejscowym. Zabieg jest całkowicie bezbolesny.

Poniżej – certyfikat uzyskany z rąk dr Douglasa Steina w 2018 roku.

rewazektomia, odwrócenie wazektomii

lek. med. Robert Kulik. Certyfikat ukończenia kursu rewazektomii – przywracania drożności nasieniowodów – po wcześniejszej wazektomii.

Poniżej – certyfikat uzyskany w 2019 roku.

rewazektomia - certyfikat umiejętności rewazektomii 2019

W kolejnym 2019 roku dr Kulik poszerzył swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie wazo-wazostommi (rewazektomii metodą zszycia koniec do końca nasieniowodów)