Procedura kwalifikacyjna i ustalenie terminu zabiegu wazektomii

  1. należy telefonicznie ustalić termin zabiegu (+48 607 776 777).
  2. należy wypełnić ankietę zdrowotną (jak najszybciej po ustaleniu terminu zabiegu).
  3. na wskazany adres e-mail pacjent otrzyma informację zwrotną potwierdzającą termin oraz treść świadomej prośby i zgody na wykonanie zabiegu.
  4. lekarz wykonujący zabieg skontaktuje się telefonicznie z zapisanym pacjentem (zwykle na 1-3 dni przed zabiegiem, lub wcześniej, jeżeli będą wymagane jakieś dodatkowe badania lub wyjaśnienia).
   Rozmowa telefoniczna oraz wypełniona ankieta zdrowotna stanowią część wywiadu lekarskiego oraz integralną część procesu kwalifikacyjnego.