Wazektomia – kto się kwalifikuje

Po umówieniu terminu pacjent wypełnia ankietę zdrowotną. Ankieta ta jest częścią wywiadu lekarskiedo i procesu kwalifikacyjnego. Lekarz wykonujący zabieg (Robert Kulik) analizuje ankietę. Następny etap to rozmowa telefoniczna. Lekarz jeszcze przed spotkaniem w przychodni kontaktuje się telefonicznie z pacjentem i jeżeli informacje zawarte w ankiecie są niejasne lub niepełne zbiera dalszy wywiad. Podczas rozmowy może także zlecić wykonanie dodatkowych badań – głównie w przypadku sób z towarzyszżcymi chorobami. Następnie podczas spotkania lekarz przeprowadza badanie fizykalne kandydata (najcząściej wystarczające jest badanie palpacyjne).

Wazektomia – wywiad

Wywiad jest serią pytań, które lekarz stawia pacjentowi, a które dotyczą przebytych chorób, obecnych dolegliwości, chorób w rodzinie. Pytania nawiązują do ewentualnych wymienionych w formularzu przebytych chorób sytuacji społecznej i rodzinnej.

Konsultacja andrologiczna

Konsultacja kwalifikacyjna do wazektomii zawiera też informacje co do zabiegu, możliwych powikłaniach wazektomii, możliwości zachowania płodności, a także jej przywrócenia w przypadku zmiany zdania w przyszłości. Jak pokazują doświadczenia krajów, gdzie wazektomia jest bardzo popularna (w USA od wielu lat wykonuje się ponad 500 tysięcy wazektomii rocznie) – do 6% pacjentów po zabiegu (co około 20-ty) w przyszłości wykonuje zabieg rewazektomii ponieważ chce mieć jeszcze dzieci! Kolejna prawdopodobnie równie iczna grupa pacjentów może starać się o dziecko przy zastosowaniu technik wspomaganego rozrodu (InVitro, ICSI). Kliniki te niestety nie publikują statystyk dotyczących przypadków po wazektomii. Wcześniej wszyscy ci pacjenci byli pewni, że nigdy więcej nie będą chcieli dzieci!

Wazektomia – wstępne badanie przedmiotowe

W ZdrOva w Warszawie badanie kandydata do wazektomii zawiera oględziny oraz badanie palpacyjne narządów płciowych w celu wykluczenia infekcji i nieprawidłowości jak wodniaki, guzy, zbliznowacenia, duże żylaki powrózka nasiennego.

Wazektomia – przeciwwskazania

Chociaż bardzo rzadkie to istnieją przeciwwskazania do wazektomii. Istnieje konieczność ich wykluczenia przed zabiegiem. Do przeciwwskazań należą:

  • masywne żylaki powrózka nasiennego
  • ogromny wodniak jąder
  • masywne zrosty pooperacyjne (po operacji żykalów lub przepukliny) – występują bardzo rzadko
  • duża przepuklina pachwinowa z przemieszczeniem jelit do worka mosznowego
  • zakażenia narządów płciowych – do czasu wyleczeniu antybiotykami
  • źle kontrolowane zaburzenia krzepnięcia krwi (nie leczona hemofilia)
  • brak wskazań do zabiegu wazektomii