Wazektomia - Światowy Dzień 2014

Światowy Dzień Wazektomii – World Vasectomy Day 2014 (WVD2014)

Wazektomia z okazji Światowego Dnia Wazektomii

 

Krótka historia

 

W 2013 r. amerykański reżyser filmowy Jonathan Stack i amerykański urolog dr Doug Stein zainicjowali i wspólnie ufundowali organizację Światowy Dzień Wazektomii (World Vasectomy Day Organisation – WVDO). Jej celem jest popularyzowanie wazektomii szczególnie w krajach słabo rozwiniętych z ogromnym przyrostem naturalnym  oraz w krajach w których z powodu przesądów i nierozumienia istoty wazektomii jest ona mało dostępna. WVDO ma także na celu  inspirowanie ludzi do angażowania się w ogólnoświatową debatę na temat planowania rodziny.

 

W roku 2013 organizacja World Vasectomy Day nie tylko osiągnęła zaplanowany cel, którym było pozyskanie 100 lekarzy z 25 krajów i zaangażowanie ich do wykonania 1000 zabiegów wazektomii w ciągu 24 godzin. Dodatkowo działania WVD odbiły się szerokim echem w mediach światowych co znalazło wyraz w postaci ponad 25.000 różnego rodzaju publikacji. Część z nich to publikacje multimedialne w postaci wypowiedzi blogerów oraz artykułów opublikowane przez dziennikarzy piszących dla portali.

 

Swiatowy Dzień Wazektomii przyciągnął także uwagę klasycznych mediów w postaci kilkudziesięciu programów telewizyjnych – niektóre transmitowały bezpośrednio przebieg wazektomii wykonywanych w studio telewizyjnym na oczach publiczności (za parawanem) inne jak TVP (Pytanie na Śniadanie) opracowały własne programy studyjne z udziałem zaproszonych gości. Dodatkowo działalność WVDO znalazła odzwierciedlenie w ogromnej serii artykułów prasowych na całym świecie.

 

Bezpłatna wazektomia w Polsce w 2014

 

7 listopada 2014 odbył się kolejny Światowy Dzień Wazektomii.

 

Na całym świecie kilkuset lekarzy wykonało około 1500 wazektomii. Wielu z nich część przychodu z zabiegów przekazało jako wsparcie dla WVD. Wydarzenie w wielu ośrodkach było rejestrowane oraz jest dostępne w internecie i wybranych mediach (http://worldvasectomyday.org).

My w Polsce gdzie wazektomia jest mało popularna w ZdrOva w Warszawiegdzie – zdecydowalsmy się  podobnie jak w ubiegłym roku wykonać 5 bezpłatnych zabiegów wazektomii. Trzy z nich odbyły się przed kamerą (film poniżej).

 

.

 

W tym miejscu chcielibyśmy podziękować pacjentom, którzy zgodzili się wziąć udział w realizacji programu i popularyzacji wazektomii jako męskiej antykoncepcji. Ich udział może zachęcić innych mężczyzn szczególnie w przeludnionych krajach rozwijających się do odpowiedzialności, świadomego planowania rodziny oraz do uwolnienia kobiet od ciężaru odpowiedzialności oraz ewentualnych konsekwencji jej braku.

 

World Vacectomy Day oraz jej siostrzana organizacja No Scalpel Vasectomy International są organizacjami Non-Profit – korzystają ze wspólnego konta bankowego. Prosimy o ich wsparcie choćby drobną kwotą  http://www.nsvi.org/make-a-donation.

0 Comments

Dodaj komentarz

Avatar placeholder