Zapisz się na wazektomię
  Wypełnij poniższy formularz i wydrukuj otrzymany dokument, aby się zapisać. Możesz też od razu zaproponować datę zabiegu. Skontaktujemy się, aby potwierdzić termin. W dniu zabiegu przynieś ze sobą wydruk formularza. Kopię formularza otrzymasz także na podany adres email.

  Ankieta

  Odpowiedzi na poniższe pytania są konieczne. Informacje w nich zawarte wykorzystane będą jedynie dla celów klinicznych (leczenie, procedury diagnostyczne i zabiegowe) oraz do prowadzenia dokumentacji medycznej.
  Na zakończenie wygenerowany zostanie plik w formacie PDF, który należy wydrukować i przynieść do kliniki podpisany, w dniu wizyty. Kopia pliku PDF zostanie przesłana w formie zaszyfrowanej do kliniki ZdrOva.

 1. Zaproponuj termin wizyty
 2. Skontaktujemy się, aby potwierdzić termin.

 3. Dane personalne pacjenta
 4. Imię (wymagane)
 5. Nazwisko (wymagane)
 6. Kod (wymagane)
 7. Miejscowosc (wymagane)
 8. Adres zameldowania / numer domu / nr mieszkania (wymagane)
 9. Adres email (wymagane)
 10. Telefon (wymagane)
 11. Data urodzenia (wymagane), w formacie: rrrr-mm-dd (rrrr=rok 4 cyframi, mm-miesiąc, dd-dzień)
 12. Nr PESEL (wymagane)
 13. Sytuacja matrymonialno-zawodowa
 14. Wykształcenie (Proszę wybrać)
  podstawoweśredniewyższe
 15. Zawód
 16. Liczba małżeństw (wymagane)
 17. Staż obecnego związku
 18. Czy uważa Pan obecny związek za trwały?
  taknie
 19. Imię obecnej partnerki
 20. Posiadane potomstwo (Dla każdego dziecka proszę wpisać wiek i płeć oddzielone przecinkiem, płeć oznaczyć S dla syn, C dla córka, np. c7, s12)
 21. Pytania z zakresu wazektomii
 22. Czy planuje Pan więcej dzieci w przyszłości?
  taknie
 23. Czy rozważyłby Pan adopcję gdyby zdecydował się Pan w przyszłości na więcej dzieci a przywrócenie płodności by się nie powiodło?
  taknie
 24. Od jak dawna rozpatrywał Pan wazektomię jako metodę antykoncepcyjną?
 25. Proszę zaznaczyć metody antykoncepcji, których Pan lub Pańska partnerka nie tolerujecie lub nie chcecie stosować .
  KalendarzykWstrzemięźliwośćStosunek przerywanyPrezerwatywaWkładka wenątrzmaciczna (spiralka)Pigułki antykoncepcyjne (hormonalne)Plastry hormonalneZastrzyki antykoncepcyjne (hormonalne)
 26. Wybieram wazektomię z powodu/ze względy na (proszę zaznaczyć odpowiednie)
  chorobę genetycznąze względu na swoje zdrowieze względu na zdrowie mojej partnerkidla wygody
 27. Dane zdrowotne
 28. Jak ocenia Pan swój obecny stan zdrowia?
  DobryŚredniSłaby
 29. Czy przechodził Pan chorobę umysłową lub depresję?
  depresjajakaś inna choroba umysłoważadne z powyższych
 30. Czy uważasz, że jesteś bardziej wrażliwy na ból niż przeciętny człowiek?
  nietak
 31. Czy ma Pan skłonności do omdleń lub zasłabnięć (np. podczas pobierania krwi) ?
  taknie
 32. Czy Pan lub ktoś z Pańskiej rodziny ma skłonności do krwawień lub zaburzeń krzepnięcia krwi?
  taknie
 33. Czy przyjmuje Pan leki przeciwkrzepliwe (przeciw zakrzepowe)
  taknie
 34. Jeżeli TAK, to jakie?
 35. Czy przechodził Pan chorobę nerek lub zaburzenia czynności nerek?
  taknie
 36. Czy przechodził Pan którąś z poniższych chorób?
  zapalenie gruczołu krokowegozapalenie najądrzarzeżączkękiłęchlamydiozęwirusowe zapalenie wątroby typu Bwirusowe zapalenie wątroby typu C (delta, "nie A, nie B)AIDSżadna z powyższych
 37. Czy kiedykolwiek stwierdzono u Pana i/lub leczono którąś z poniższych chorób?
  przepuklina pachwinowazakażenie narządów płciowychnowotwór prostatynowotwór jąderjakieś nieprawidłowości w mosznie lub jądrach - ale nie pamiętam jakieżadna z powyższych
 38. Czy kiedykolwiek doznał Pan poważnego urazu bądź przechodził operację obszaru moszny lub jąder?
  taknie
 39. Czy w dzeciństwie rozpoznano u Pana i leczono chirurgicznie wnętrostwo (niezstąpienie jąder)?
  taknie
 40. Proszę wymienić wszystkie operacje, które Pan przechodził (w nawiasie proszę podać wiek)
 41. Czy rozwinęły się u Pana jakiekolwiek powikłania, nadmierny ból lub krwawienie po zabiegu?
  taknie
 42. Jeżeli tak, to proszę opisać jakie
 43. Proszę wymień wszystkie alergie na leki, pokarmy, uczulenia kontaktowe
 44. Proszę wymienić wszystkie leki przyjmowane w ciągu ostatnich dwóch tygodni
 45. Czy przyjmował Pan duże dawki (kilka razy dziennie przez kilka dni) aspiryny (kwas acetylosalicylowy), lub innych produktów ją zawierających w ciągu ostatnich 5 dni?
  taknie
 46. Proszę wymienić wszystkie poważne choroby (pobyty w szpitalu), które kiedykolwiek Pan przechodził (leczenie, procedury zabiegowe, diagnostyka (wymagane)
 47. Zgadzam się na przesyłanie moich danych osobowych drogą elektroniczną (szyfrowane) oraz ich przetwarzanie wyłącznie dla celów klinicznych i administracyjnych.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, firmy, nr telefonu kontaktowego, adresu pocztowego oraz e-mail a także danych klinicznych dla potrzeb klinicznych, administracyjnych oraz statystycznych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r z uwzględnieniem aktualnie obowiązującego polskiego prawa m. in. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania a także aktualnie obowiązujących przepisach o prawach pacjenta.
  Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną wyłącznie w celach administracyjnych oraz klinicznych z wykorzystaniem połączeń telefonicznych, SMS a także drogą e-mail i pocztą tradycyjną lub kurierską przez ZdrOva Praktyka Lekarska.